SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2

25. 02. 2021

Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2
Organizacijska enota: Projekt Avtoceste
Opis del in nalog:

Samostojno organizira in koordinira postopke s področja dejavnosti, ki so v obsegu del organizacijske enote. Vodi in organizira aktivnosti delovnih skupin in aktivnosti za izvedbo nalog, pripravlja predloge in celostno svetuje v okviru delovnega področja organizacijske enote oz. opravlja dela, ki obsegajo skrb za nadzor nad pridobitvijo strokovnih podlag, organiziranje priprave in izdelave ter koordinacije priprave projektne in tehnične dokumentacije ter pridobivanje upravnih dovoljenj, pripravo analiz, poročil, navodil in drugih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo zahtev naročnikov.

Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Maribor, Celje.

Izobrazba: Univerzitetna ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B ali višješolski programi tehnične ali naravoslovne smeri.
Zahtevano: poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit B kategorije. Zahtevane organizacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov dela iz področja, kjer sodeluje
Želeno: znanje tujega jezika, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja, delovne izkušnje iz pridobivanja projektno tehnične dokumentacije za objekte
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 05. 03. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj