NADZOR/1

13. 04. 2021

Naziv delovnega mesta: NADZOR/1
Organizacijska enota: Projekt ceste 6
Opis del in nalog:

Izvaja nadzor nad izvedbo del v predoru v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov in drugimi predpisi na področju graditve objektov, na področju R Slovenije in v tujini v skladu s pogodbo o zaposlitvi, po nalogu (imenovanju) direktorja, zadolženega za področje.

Izobrazba: univerzitetna izobrazba ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke-B ali visokošolski strokovni programi ali univerzitetni programi-B gradbene ali rudarske smeri
Zahtevano: Strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (PI ali Nz), vozniški izpit B kategorije, poznavanje dela z računalnikom. Zahtevana organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.
Želeno: Znanje tujega jezika, delovne izkušnje pri nadzoru gradnje predorov. Izkušnje pri nadzoru nad izvedbo del pri vsaj dveh gradbenih investicijah v predorih na AC, HC ali glavnih cestah v zadnjih 15 letih.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
Poskusna doba: 3 meseci

Pisne prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili pošljite najkasneje do 27. 04. 2021 na elektronski naslov: kadri@dri.si.Nazaj