DRI V LETU 2018 PODPRL IZVEDBO ŠTEVILNIH STROKOVNIH DOGODKOV

DRI je tudi v letu 2018 kot družbenoodgovorno podjetje finančno podprl izvedbo številnih strokovnih dogodkov s področja, na katerem družba deluje, in sicer:  40. zborovanje slovenskega društva gradbenih konstruktorjev; 19. Šukljetov dan; 14. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi; 4. strokovno konferenco SiBIM »Dobrodošla, prihodnost«; Tretji srbski kongres o cestah; 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti; Posvet o tretji razvojni osi »Ali gre sedaj končno zares«?; BIM Forum 2018; 25. slovenski kolokvij o betonih ter strokovni posvet "Sodobna prometna infrastruktura, priložnost za močan gospodarski razvoj Severovzhodne Slovenije." Družba je prav tako podprla izdajo priročnika za beton, ki ga je izdalo Združenje za beton Slovenije.

24. 12. 2018

DRI MED PODPORNIKI AKADEMIJE GRADBENIH INVESTICIJ

DRI je kot največja svetovalno-inženirska družba v Sloveniji in kot član Združenja za svetovalni inženiring pri GZS pomembno prispeval k vzpostavitvi Akademije gradbenih investicij, katere cilj je usposobiti kadre za kakovostnejše delo na področju gradbenih projektov, in pri prvi izvedbi akademije, ki je potekala septembra letos.

24. 12. 2018

ZAPOSLENIM DRI IN GI ZRMK IZPLAČANA BOŽIČNICA

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja sprejelo sklep, na podlagi katerega se dne 14. 12. 2018 zaposlenim v družbi izplača Božičnica za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar znaša 1.143,00 EUR bruto). Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

24. 12. 2018

V Novem mestu na ogled natečajne rešitve dveh mostov čez Krko

V novomeški Knjižnici Mirana Jarca je od danes na ogled razstava projektnega natečaja za pridobitev strokovno najustreznejše arhitekturne, krajinske in urbanistične rešitve mostu na novi štiripasovni cesti ter vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko na 1. in 2. etapi načrtovane prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu ter priključkom Maline.  

13. 09. 2018

DRI bo opravljal monitoring nad izvajanjem projekta v Srbiji

DRI je v skupnem nastopu z Gradbenim inštitutom ZRMK in s podizvajalcem ZAG sklenil pogodbo za opravljanje svetovalnih storitev z Javnim podjetjem Putevi Srbije.

21. 08. 2018

DRI podprl izdajo priročnika za beton

DRI je finančno podprl izdajo priročnika za beton, ki ga je maja izdalo Združenje za beton Slovenije. Priročnik s podnaslovom Načrtovanje in proizvodnja betona je vsebinsko vezan na dva osnovna standarda, katerih zahteve in določila je potrebno upoštevati pri načrtovanju betonskih konstrukcij, pripravi betona, nadzorovanju in preskušanju svežega ter strjenega betona.   

01. 06. 2018

DRI gostil redno srečanje direktorjev projektov dolgih predorov

DRI je 24. in 25. maja gostil redno spomladansko srečanje direktorjev projektov dolgih predorov. Slovenija se je skupini, katere glavni namen je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks pri izvedbi železniških predorskih projektov, pridružila lani.

25. 05. 2018

DRI sodeloval pri pripravi priročnika za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje

Inženirska zbornica Slovenije je aprila letos izdala priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje, pri pripravi katerega sta sodelovala sodelavca DRI Ksenija Marc, sicer predstavnica Slovenije v delovni skupini Evropske unije za BIM, in Gašper Brus.

30. 04. 2018

DRI na 13. mednarodni konferenci »Prometna varnost v lokalnih skupnostih«

DRI se je tudi letos udeležil mednarodne konference o prometni varnosti v lokalnih skupnostih, ki je potekala od 18. do 21. aprila na Kopaoniku v Srbiji.

25. 04. 2018

Izplačilo regresa za 2018

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je sprejelo sklep, na podlagi katerega se 25. 4. 2018 zaposlenim v družbi izplača regres za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar na dan sprejema sklepa o določitvi regresa za leto 2018 znaša 1.146,60 EUR bruto).

24. 04. 2018 Novice

Sprejet šestletni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo

Vlada Republike Slovenije je na 174. redni seji, 29. marca 2018, sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, ki ga je ob sodelovanju DRI pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj, ki bo pripravljen vsako leto, kot je predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030. Načrt bo nosilcem investicij olajšal njihovo izvajanje, predvsem pa zagotovil stabilnost na področju vlaganj v promet in prometno infrastrukturo.

03. 04. 2018 Novice

Nadzorni svet DRI na izredni seji obravnaval in sprejel sklepe v zvezi z dogodkom v Planici

Nadzorni svet družbe se je na današnji izredni seji uvodoma seznanil z vsebino video posnetka komercialne televizije med javljanjem iz Planice, 23. marca 2018, v katerem je bil udeležen član poslovodstva DRI Tadej Veber ter z očitki o neracionalni porabi reprezentančnih sredstev. V nadaljevanju se je nadzorni svet seznanil s pojasnili člana poslovodstva Tadeja Vebra ter z dejstvom, da sta se udeleženi član poslovodstva (osebno) in družba (preko javne objave) za dogodek opravičila.

30. 03. 2018 Novice

DRI dogodek v Planici obžaluje

V zvezi z dogajanjem v Planici v petek, 23. marca, uvodoma pojasnjujemo, da se nihče od zaposlenih v DRI upravljanje investicij, d.o.o. dogodka ni udeležil službeno.

Vsebina prispevka iz Planice, ki so ga objavili v oddaji Svet na Kanalu A, nas je osupnila. V DRI se od vseh zaposlenih pričakuje spoštljiv odnos do vseh deležnikov. Nespoštljivo in neprimerno ravnanje absolutno obsojamo in obžalujemo.

Novinarki Tjaši Petrič, poslanki Državnega zbora mag.  Alenki Bratušek, uredništvu oddaje Svet na Kanalu A in vsem, ki jih je nespoštljivo vedenje prizadelo, se iskreno opravičujemo.

26. 03. 2018 Novice

Sklenjeni pogodbi z Občino Medvode

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je v skupnem nastopu z Elitbau d.o.o. 20. marca 2018 sklenil pogodbi z Občino Medvode za izvajanje strokovnega nadzora in koordinacije pri obnovi javnega vodovoda, gradnji meteorne kanalizacije in rekonstrukciji ceste Vikrče–Tacen.

20. 03. 2018 Novice

Štipendisti obiskali DRI

V torek, 6. 3. 2018, je na DRI potekalo srečanje štipendistov z mentorji in predstavniki vodstva družbe. DRI je na podlagi razpisa kadrovskih štipendij za leto 2017/2018 pridobil deset novih štipendistov; študentk in študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za strojništvo in Ekonomske fakultete ljubljanske univerze ter Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

06. 03. 2018 Novice