24. 04. 2018

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je sprejelo sklep, na podlagi katerega se 25. 4. 2018 zaposlenim v družbi izplača regres za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar na dan sprejema sklepa o določitvi regresa za leto 2018 znaša 1.146,60 EUR bruto).

Nazaj