13. 09. 2018

V novomeški Knjižnici Mirana Jarca je od danes na ogled razstava projektnega natečaja za pridobitev strokovno najustreznejše arhitekturne, krajinske in urbanistične rešitve mostu na novi štiripasovni cesti ter vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko na 1. in 2. etapi načrtovane prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu ter priključkom Maline.  

DRI je v okviru svetovalno-inženirskih storitev pri projektu 3. razvojne osi – jug sodeloval pri pripravi razpisa za izdelavo natečajne rešitve za most čez reko Krko na novi štiripasovni cesti ter brvi za pešce in kolesarje. Na razpis so prispele tri natečajne rešitve, ki so bile ocenjevane po izbranih merilih.

Prvonagrajena rešitev se med vsemi rešitvami najceloviteje posveča prostoru ob reki ter se programsko in oblikovno smiselno navezuje na širše območje na levem in desnem bregu, tako da pod mostom ob mestni vpadnici ter ob obstoječi lokalni cesti prinaša ureditve zelenih površin ter površin za rekreacijo. Po zaključenem javnem natečaju je bilo izvedeno odpiranje ponudb in opravljena pogajanja z najugodnejšim ponudnikom za projektiranje navedenih dveh mostov.

Skladno z uredbo o državnem prostorskem načrtu je bila namreč za oba mostova čez Krko predvidena izvedba javnega projektnega natečaja. Izbrana rešitev je sedaj podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo.

DRI v okviru konzultantsko-inženirskih storitev, ki jih izvaja za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, sodeluje tudi pri pripravi projektnega natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve  mostu čez Krko, ki je načrtovan v okviru zahodne novomeške obvoznice.

Nazaj