24. 12. 2018

DRI je tudi v letu 2018 kot družbenoodgovorno podjetje finančno podprl izvedbo številnih strokovnih dogodkov s področja, na katerem družba deluje, in sicer:  40. zborovanje slovenskega društva gradbenih konstruktorjev; 19. Šukljetov dan; 14. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi; 4. strokovno konferenco SiBIM »Dobrodošla, prihodnost«; Tretji srbski kongres o cestah; 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti; Posvet o tretji razvojni osi »Ali gre sedaj končno zares«?; BIM Forum 2018; 25. slovenski kolokvij o betonih ter strokovni posvet "Sodobna prometna infrastruktura, priložnost za močan gospodarski razvoj Severovzhodne Slovenije." Družba je prav tako podprla izdajo priročnika za beton, ki ga je izdalo Združenje za beton Slovenije.

Nazaj