30. 03. 2018

Nadzorni svet družbe se je na današnji izredni seji uvodoma seznanil z vsebino video posnetka komercialne televizije med javljanjem iz Planice, 23. marca 2018, v katerem je bil udeležen član poslovodstva DRI Tadej Veber ter z očitki o neracionalni porabi reprezentančnih sredstev. V nadaljevanju se je nadzorni svet seznanil s pojasnili člana poslovodstva Tadeja Vebra ter z dejstvom, da sta se udeleženi član poslovodstva (osebno) in družba (preko javne objave) za dogodek opravičila.

Nadzorni svet obnašanje člana poslovodstva Tadeja Vebra ocenjuje kot skrajno neprimerno in ga kot takega najstrožje obsoja. Ugotavlja tudi, da je član poslovodstva Tadej Veber s sodelovanjem v dogodku kršil določbe Etičnega kodeksa družbe. Nadzorni svet je na podlagi do sedaj znanih ugotovitev sklenil, da se članu poslovodstva Tadeju Vebru izda pisni opomin pred krivdno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter ga izrecno opozarja, da ga bo odpoklical z mesta člana poslovodstva, v kolikor bo v času trajanja pogodbe o zaposlitvi ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v kolikor bodo ugotovljena nova dejstva v zvezi z obravnavanim dogodkom.

Nadzorni svet je prav tako sprejel sklep, da se članu poslovodstva od sprejema sklepa dalje prepove uporaba sredstev za reprezentanco.

Zavedajoč se neprimernosti vedenja in obžalujoč storjeno dejanje, ki je načelo ugled DRI, je član poslovodstva Tadej Veber na današnji seji podpisal izjavo, s katero se je v dobrodelne namene odpovedal izplačilom, ki mu pripadajo iz naslova uspešnosti poslovanja, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Nazaj