20. 03. 2018

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je v skupnem nastopu z Elitbau d.o.o. 20. marca 2018 sklenil pogodbi z Občino Medvode za izvajanje strokovnega nadzora in koordinacije pri obnovi javnega vodovoda, gradnji meteorne kanalizacije in rekonstrukciji ceste Vikrče–Tacen.

Dela se izvajajo sočasno s projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«.

 V okviru projekta bodo zgrajeni dobrih 24 kilometrov dolgo kanalizacijsko omrežje v naseljih Verje, Zgornje in Spodnje Pirniče, Vikrče, Medvode, Preska, Ladja, Goričane, Vaše in Rakovnik ter dve črpališči odpadnih voda.

Nazaj