03. 04. 2018

Vlada Republike Slovenije je na 174. redni seji, 29. marca 2018, sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023, ki ga je ob sodelovanju DRI pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj, ki bo pripravljen vsako leto, kot je predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030. Načrt bo nosilcem investicij olajšal njihovo izvajanje, predvsem pa zagotovil stabilnost na področju vlaganj v promet in prometno infrastrukturo.

V obdobju 2018–2023 so s strani države predvidena vlaganja v skupni višini 2,6 milijarde evrov ter za subvencije, kompenzacije in redno vzdrževanje v višini skoraj 2,4 milijarde evrov. V povprečju bo država v investicije v okviru tega operativnega programa vložila 433 milijonov evrov povprečno na leto, vključno z vložki t.i. neproračunskih uporabnikov (DARS, Luka Koper …) pa se bodo vlaganja približala milijardi evrov letno. Za redno vzdrževanje, subvencije in kompenzacije pa bo država namenila okoli 400 milijonov evrov povprečno letno.

Operativni načrt vključuje ukrepe na področju cest, železnic, trajnostne mobilnosti ter vodnega in zračnega prometa.

Nazaj