21. 08. 2018

DRI je v skupnem nastopu z Gradbenim inštitutom ZRMK in s podizvajalcem ZAG sklenil pogodbo za opravljanje svetovalnih storitev z Javnim podjetjem Putevi Srbije.

Republika Srbija izvaja projekt obnove več kot 1000 km državnih cest, izboljšanja prometne varnosti in naprednejšega institucionalnega nadzora na tem področju. Projekt sofinancirajo tudi Svetovna banka, Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj.

Naša družba bo pri tem obsežnem projektu do novembra 2019 izvajala storitve konzultanta. Širok nabor storitev obsega nadzor nad izvajanjem del, zaščitne ukrepe v povezavi z socialnimi in okoljskimi vidiki, pregled postopkov javnega naročanja, kontrolo kakovosti izvedenih del na vzorčnih odsekih, upravljanje pogodb in skladnost z dogovorjenimi pogoji, pregled izvajanja prometne varnosti in izpolnjevanje pogojev za izvedbo izplačil. Na podlagi ugotovitev konzultanta in podanih zaključkov po vsaki od treh misij bodo banke potrdile črpanje dodeljenih kreditov.

Nazaj