01. 06. 2018

DRI je finančno podprl izdajo priročnika za beton, ki ga je maja izdalo Združenje za beton Slovenije. Priročnik s podnaslovom Načrtovanje in proizvodnja betona je vsebinsko vezan na dva osnovna standarda, katerih zahteve in določila je potrebno upoštevati pri načrtovanju betonskih konstrukcij, pripravi betona, nadzorovanju in preskušanju svežega ter strjenega betona.   

V priročniku je vsebina standardov predstavljena širše, pregledneje in podrobneje, prav tako pa vsebuje praktične primere stopenj izpostavljenosti za nekatere vrste objektov in odgovore na nekatera vprašanja, ki izhajajo iz vsakdanje prakse.   

Priročnik je dobrodošlo orodje za pravilnejšo uporabo in lažje razumevanje vseh zahtev in določil standarda, ki bo v pomoč vsem, ki si želijo izpopolniti znanje o betonu.

Nazaj