Zaposlenim DRI upravljanje investicij, d.o.o. izplačana božičnica

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja in v skladu s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga sprejelo sklep, na podlagi katerega se 21. decembra 2017 zaposlenim v družbi izplača božičnica za leto 2017 v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 804,96 EUR bruto.

31. 12. 2017 Novice

Podpisani pogodbi za nadzor v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«

DRI  je v skupnem nastopu s partnerjema Projekt d.d. Nova Gorica in LUZ d.d. z Mestno občino Ljubljana ter občinama Medvode in Vodice podpisal pogodbo za nadzor 1. in 2. dela projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki obsegata nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, izgradnjo povezovalnega kanala C0 v mestni občini Ljubljana ter izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

23. 11. 2017 Novice

DRI na dogodku belokranjski forum

DRI se je 18. oktobra 2017, na povabilo časnika Finance, udeležil dogodka Belokranjski forum, na katerem so govorili o načrtovanju in gradnji južnega dela tretje razvojne osi.

19. 10. 2017 Novice

DRI na posvetu »Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture«

V sredo, 18. oktobra 2017, je v organizaciji Društva za ceste severovzhodne Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije in Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o. potekal strokovni posvet »Novi vidiki razvoja javne prometne infrastrukture«.

18. 10. 2017 Novice

Z BIM pristopom do velikih finančnih prihrankov

1. junija je na Bledu potekal drugi BIM FORUM, na katerem so si predstavniki države in gospodarstva izmenjali izkušnje s področja digitalizacije procesov v gradbeništvu, znane tudi pod imenom BIM – Building Information Modeling.

02. 06. 2017 Novice

Izplačilo regresa za leto 2017

21. 04. 2017 Novice