19. 10. 2017

DRI se je 18. oktobra 2017, na povabilo časnika Finance, udeležil dogodka Belokranjski forum, na katerem so govorili o načrtovanju in gradnji južnega dela tretje razvojne osi.

Pri predstavitvi sta poleg vodje projekta na DRI dr. Lidije Kegljevič Zagorc sodelovala še Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet pri ministrstvu za infrastrukturo in Janez Kušnik, direktor projektov področja investicij na Dars d.d.

DRI je pogodbo za izvedbo svetovalno-inženirskih storitev pri projektu tretje razvojne osi – jug , ki poteka od priključka na avtocesto pri Novem mestu do Malin, sklenil oktobra lani. Pogodba obsega izvedbo vseh strokovno-svetovalnih storitev do pridobitve gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje štiripasovne hitre ceste je predviden leta 2019, dokončanje pa predvidoma leta 2022.

Nazaj