02. 06. 2017

1. junija je na Bledu potekal drugi BIM FORUM, na katerem so si predstavniki države in gospodarstva izmenjali izkušnje s področja digitalizacije procesov v gradbeništvu, znane tudi pod imenom BIM – Building Information Modeling.

Strokovno srečanje je nadaljevanje lanskega foruma, katerega rezultat je bilo sprejetje Slovenije v članstvo EU BIM Task Group.

Po projekcijah združenja EU BIM Task group bi lahko z digitalnim načrtovanjem stavb prihranili od 15 do 20 odstotkov gradbenih stroškov. »Že zgolj 10-odstotni prihranki bi na letni ravni pomenili 120 milijard evrov«, je na dogodku povedal predsednik EU BIM Task Group Adam Matthews.

Ksenija Marc, vodja Sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj v DRI in slovenska predstavnica v EU BIM Taskgroup, je poudarila, da so to zelo pomembne številke tudi za Evropsko komisijo, ki zato podpira prizadevanja združenja za vzpostavitev enotne rabe digitalnih procesov v EU. Po njenem mnenju je v gradbeništvu še veliko rezerv, saj je ta panoga poleg naftne industrije ena najmanj digitaliziranih industrijskih panog.

Ocen, kolikšni bi bili prihranki v Sloveniji, ni. Je pa bilo leta 2015 (podatkov za leto 2016 še ni) opravljenih za okoli 1,8 milijarde evrov gradbenih del, kar bi po enakih predpostavkah, kot jih navaja EU BIM Task Group, pomenilo okoli 180 milijonov evrov prihrankov.

V DRI se kot državni inženir zavedamo pomena uvajanja novih tehnologij v gradbeništvo, zato BIM pristop zelo aktivno uvajamo v postopke načrtovanja in izvedbe infrastrukturnih projektov. Prednosti BIM pristopa so številne, zlasti pomemben je finančni vidik, zato je ključno, da miselnost posvojijo vsi akterji, ki sodelujejo v investicijskem procesu. Eden od ciljev, ki smo si jih zastavili, je da bo imel vsak večji projekt svojega BIM vodjo, ki bo skrbel za razvoj in uvedbo BIM izvedbenega načrta in bi bil hkrati promotor pri ostalih deležnikih projekta ter bi skrbel za prehod med fazami investicije.

Nazaj