31. 12. 2017

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja in v skladu s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga sprejelo sklep, na podlagi katerega se 21. decembra 2017 zaposlenim v družbi izplača božičnica za leto 2017 v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 804,96 EUR bruto.

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja in v skladu s priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga sprejelo sklep, na podlagi katerega se 21. decembra 2017 zaposlenim v družbi izplača božičnica za leto 2017 v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji, kar znaša 804,96 EUR bruto. Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

Nazaj