Pomagali prizadetim v poplavah

Zaposleni v družbi DRI smo v humanitarni akciji zbrali materialno in finančno pomoč za ljudi, ki so jih prizadele majske poplave v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Po uspešnih decembrskih akcijah zbiranja pomoči za otroke in brezdomce smo tokrat ponovno dokazali, da imamo velik čut za sočloveka v stiski.

13. 06. 2014 Novice

DRI podpisal pogodbo za projekt vozlišča Pragersko

Maja 2014 je DRI v skupnem nastopu z družbo Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., podpisal pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za vodenje investicije za izgradnjo vozlišča Pragersko.

01. 06. 2014 Novice

Podpis pogodbe za svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje

DRI je aprila z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji podpisal pogodbo za svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje.

05. 05. 2014 Novice

Izvajanje storitev v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP)

DRI je z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisal pogodbo za »Izvajanje storitev v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP)«.

30. 04. 2014 Novice

Informacija s seje nadzornega sveta DRI

Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na današnji redni seji potrdil revidirano Letno poročilo za leto 2013.

25. 04. 2014 Novice

Izplačilo regresa za leto 2014

24. 04. 2014 Novice

Predsednica vlade obiskala gradbišče Poljanske obvoznice

28. 03. 2014 Novice

DRI izvajalec nadzora pri poglabljanju plovnega kanala v koprskem akvatoriju

06. 01. 2014 Novice