01. 06. 2014

Maja 2014 je DRI v skupnem nastopu z družbo Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., podpisal pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za vodenje investicije za izgradnjo vozlišča Pragersko.

Pogodba zajema izgradnjo in ureditev vozlišča ter ureditev železniške postaje Pragersko.

Aktivnosti na projektu obsegajo postopke pridobivanja zemljišč za gradnjo, priprave investicijske in projektne dokumentacije, nadzor nad gradnjo ter druga svetovalna in inženirska opravila, potrebna za dokončanje investicije.

Železniška postaja Pragersko je pomembno železniško vozlišče, ki leži na stičišču dveh vseevropskih koridorjev: V., ki povezuje Benetke preko Ljubljane z Budimpešto, in X., ki se proti severu povezuje z zmogljivimi daljinskimi železniškimi povezavami v smeri od Zidanega Mosta do Maribora in naprej proti Dunaju.

Nazaj