25. 04. 2014

Nadzorni svet družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na današnji redni seji potrdil revidirano Letno poročilo za leto 2013.

Na zaostrene gospodarske razmere se je družba ustrezno odzvala ter uspešno poslovala. V letu 2013 so prihodki DRI upravljanje investicij, d.o.o. znašali 15.330.299 EUR, kar je štiri odstotke manj od načrtovanih. Upad prihodkov je odraz zmanjšane intenzivnosti na področju izvajanja gradbenih del, npr. vrednost opravljenih gradbenih del v Sloveniji v letu 2013 je bila v primerjavi z letom 2010 nižja za 38 %.

Odhodki družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. so v letu 2013 znašali 14.434.092 EUR, kar je za sedem odstotkov manj od planiranih ter dvanajst odstotkov manj kot v letu 2012. Stroški dela pomenijo večino stroškov družbe, ki deluje v dejavnosti svetovanja in inženirskih storitev, še posebej ob dejstvu, da ima v družbi kar 85 odstotkov zaposlenih akademski naziv, univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo. Z gospodarnim pristopom so bili stroški dela v letu 2013 za deset odstotkov nižji od planiranih ter trinajst odstotkov nižji v primerjavi z letom 2012.

Z obvladovanjem stroškov in gospodarnim poslovanjem pa je družbi uspelo planirani čisti poslovni izid preseči za 89 odstotkov.

Nadzorni svet je soglašal, da družba DRI upravljanje investicij, d.o.o. nadaljuje z uveljavljanjem koncepta notranjega izvajalca za državo, s celovito obravnavo prometne infrastrukture ter razširitvijo in razpršitvijo aktivnosti tudi na druga infrastrukturna področja. Z utrjevanjem tega koncepta bo družba tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah ostala uspešna slovenska družba za svetovanje in inženiring na področju investicij, s potencialom za konkurenčen nastop in pridobivanje poslov na mednarodnih trgih.

Nadzorni svet je potrdil predlog uporabe bilančnega dobička tako, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2013 znaša 740.391,00 EUR:

  • uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku edinemu družbeniku v višini 500.000 EUR in
  • se razporedi v druge rezerve iz dobička v višini 240.391 EUR.

Rezultati poslovanja družbe v letu 2013 (dosežen dobiček in nižji stroški) dokazujejo trud vodstva in zaposlenih za doseganje uspešnega poslovanja družbe.

Nazaj