05. 05. 2014

DRI je aprila z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji podpisal pogodbo za svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje.

DRI je aprila z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji podpisal pogodbo za svetovalne in inženirske storitve za izvedbo gradnje avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje. Gradnja 13-kilometrskega odseka je del avtoceste A4 Slivnica‒Hajdina (Draženci)‒Gruškovje(hrvaška meja), ki se v Slivnici odcepi od avtoceste A1 Šentilj (meja z Avstrijo)‒Maribor‒Ljubljana‒Koper.

Dela obsegajo strokovno svetovalne storitve za pridobitev gradbenega dovoljenja celotnega odseka, razdeljenega na dve posamezni etapi, pripravo razpisne dokumentacije za oddajo gradbenih in ostalih del po postopkih javnega naročanja ter svetovalne in inženirske storitve za fazo gradnje 13-kilometrskega odseka.

DRI je vodilni partner s podjetjem Projekt Nova Gorica in bo opravil vodenje in koordinacijo projekta; izvedbo strokovnega nadzora za drugo etapo s predorom  od km 7,260 do km 13,020 ter izvedbo strokovno-svetovalnih storitev.

Nazaj