24. 04. 2014

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o., je v skladu s priporočili Slovenske odškodninske družbe sprejelo sklep, na podlagi katerega se z dnem 25. 4. 2014 vsem delavcem družbe, izplača regres za leto 2014, in sicer v višini minimalne plače v Republiki  Sloveniji, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 789,15 EUR bruto. Poslovodstvo družbe se je pravici do regresa odpovedalo.

Nazaj