30. 04. 2014

DRI je z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisal pogodbo za »Izvajanje storitev v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP)«.

Predmet pogodbe je priprava predlogov predpisov in drugih pravnih aktov za vzpostavitev in delovanje NCUP, priprava operativnega načrta, sodelovanje pri postopkih pridobivanja evropskih sredstev za projekte, ki se izvajajo v okviru NCUP in za projekte ITS, vzpostavitev operativnih, tehničnih, finančnih in kadrovskih pogojev za delovanje NCUP ter druge naloge povezane z vzpostavitvijo NCUP.

Nazaj