24. 12. 2018

Poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d.o.o. je na podlagi uspešnosti poslovanja sprejelo sklep, na podlagi katerega se dne 14. 12. 2018 zaposlenim v družbi izplača Božičnica za leto 2018, in sicer v višini 70 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (kar znaša 1.143,00 EUR bruto). Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

Po sklepu direktorja družbe Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. se na podlagi uspešnosti poslovanja dne 20. 12. 2018 zaposlenim izplača Božičnica za leto 2018 v višini 750,00 EUR bruto. Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

Nazaj