Železniška infrastruktura Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Izvlečni tir med postajo Koper - tovorna in območjem elektronapajalne postaje Dekani bo povečal kapaciteto obstoječe železniške proge Divača–Koper.

Izvlečni tir bo na območju elektronapajalne postaje Dekani z dodatno kretniško zvezo povezan z obstoječim tirom in dejansko predstavlja prvi kilometer drugega tira med Divačo in Koprom. Poleg izgradnje novega tira projekt vključuje tudi vgradnjo opreme, signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, izgradnjo sistema ETCS, izgradnjo elektronapajalne postaje Hrastovlje ter verifikacijo sistema oziroma izvedbo vseh postopkov, s katerimi se potrjuje interoperabilnost proge.Izgradnji nove proge, ki predstavlja prvo fazo investicije, bo sledila druga faza, v okviru katere bo obnovljena obstoječa proga.

Izvlečni tir dejansko predstavlja prvi kilometer novega tira med Divačo in Koprom

Tip projekta:Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Tip projekta: Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Železniška proga Pragersko–Hodoš

Tip projekta: Rekonstrukcija, elektrifikacija, nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo