Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Železniška infrastruktura Sanacija ozkega grla na območju Bivja

Izvlečni tir med postajo Koper - tovorna in območjem elektronapajalne postaje Dekani bo povečal kapaciteto obstoječe železniške proge Divača–Koper.

Izvlečni tir bo na območju elektronapajalne postaje Dekani z dodatno kretniško zvezo povezan z obstoječim tirom in dejansko predstavlja prvi kilometer drugega tira med Divačo in Koprom. Poleg izgradnje novega tira projekt vključuje tudi vgradnjo opreme, signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, izgradnjo sistema ETCS, izgradnjo elektronapajalne postaje Hrastovlje ter verifikacijo sistema oziroma izvedbo vseh postopkov, s katerimi se potrjuje interoperabilnost proge.Izgradnji nove proge, ki predstavlja prvo fazo investicije, bo sledila druga faza, v okviru katere bo obnovljena obstoječa proga.

Izvlečni tir dejansko predstavlja prvi kilometer novega tira med Divačo in Koprom

Tip projekta:Novogradnja/rekonstrukcija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

Bivje

Bivje

Sorodni projekti

Drugi tir železniške proge Divača–Koper

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: 2TDK, d. o. o.

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Tip projekta: Nadgradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R

Tip projekta: Digitalizacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo