Cestna infrastruktura Hitra cesta Koper-Izola

5,2 kilometra dolg odsek hitre ceste Koper–Izola, predan prometu leta 2015, predstavlja navezavo somestja Koper-Izola-Piran na avtocestno omrežje Slovenije, predvsem pa obvozno cesto za tranzitno-turistični promet ter dnevne migracije.

Del 5,2-kilometrskega odseka hitre ceste Koper–Izola je tudi dvocevni predor Markovec, katerega desna cev je dolga 2.144, leva pa 2.174 metrov.

Predor Markovec je po dolžini 4. najdaljši predor na slovenskem avtocestnem omrežju, za Trojanami, Kastelcem in Dekani.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Obnova vozišč državnih cest

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Tip projekta: Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije, d. o. o.

Obvoznica Krško

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško