Cestna infrastruktura Hitra cesta Koper-Izola

5,2 kilometra dolg odsek hitre ceste Koper–Izola, predan prometu leta 2015, predstavlja navezavo somestja Koper-Izola-Piran na avtocestno omrežje Slovenije, predvsem pa obvozno cesto za tranzitno-turistični promet ter dnevne migracije.

Del 5,2-kilometrskega odseka hitre ceste Koper–Izola je tudi dvocevni predor Markovec, katerega desna cev je dolga 2.144, leva pa 2.174 metrov.

Predor Markovec je po dolžini 4. najdaljši predor na slovenskem avtocestnem omrežju, za Trojanami, Kastelcem in Dekani.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Super kontrola izvedenih del na X. koridorju

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Koridori Srbije, d. o. o