Obvoznica Krško

Cestna infrastruktura Obvoznica Krško

Projekt poleg 275 metrov dolgega mostu zajema gradnjo krožišča na desnem bregu reke Save, vključno s priključkom na občinsko cesto, na levem bregu Save pa navezavo na že obstoječe krožišče pri tovarni Krka.

Po zaključku navedenih del preostane še gradnja dobrega kilometra obvozne ceste, ki bo povezala novo krožišče pri mostu v Žadovinku in že obstoječe krožišče pri trgovskem centru Krško, s čimer bo krška obvoznica v celoti zgrajena.

Most čez Savo pri Žadovinku bo povezal krško obvoznico z desnim bregom reke Save.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško
Status:Aktualno

Sorodni projekti

2. cev avtocestnega predora Karavanke

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Sistem gospodarjenja z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Obvoznica Krško

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško