Obnova vozišč državnih cest

Cestna infrastruktura Obnova vozišč državnih cest

V okviru večletnega projekta se letno obnovi okoli 70 odsekov državnih cest v skupni dolžini okoli 80 kilometrov.

Cilj obnove vozišč državnih cest je zmanjšati delež vozišč, katerih stanje je ocenjeno kot slabo ali zelo slabo, povečanje pretočnosti prometa in potovalnih hitrosti, zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje ter znižanje stroškov tako rednega vzdrževanja kot uporabnikov cest. V okviru obnov se izvajajo predvsem preplastitve in ojačitve vozišč ter obnove s hladno reciklažo.

Hladna reciklaža je postopek, pri katerem se pri rekonstrukcijah in obnovah vozišč uporabi obstoječa plast asfalta, s čimer se zmanjšuje količina gradbenih odpadkov in znižujejo stroški investicije.               

Hladna reciklaža je eden od ukrepov trajnostnega gospodarjenja z vozišči.

Tip projekta:Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Most čez Savo v Beogradu

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mesto Beograd in Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Avtocestni odsek Draženci–MMP Gruškovje

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.