SPONZORSTVO – 40. Zborovanje slovenskega društva gradbenih konstruktorjev

Pogodbeni partner: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR brez DDV

27. 11. 2018

SPONZORSTVO – 19. Šukljetov dan

Pogodbeni partner: Slovensko geotehniško društvo

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR brez DDV

14. 11. 2018

SPONZORSTVO – 14. slovenski kongres o prometu in prometni infrastrukturi

Pogodbeni partner: DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o.

Pogodbena vrednost: 6.000,00 EUR brez DDV

25. 10. 2018

SPONZORSTVO - Partnerstvo pri projektu "akademija gradbenih investicij"

Pogodbeni partner: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za svetovalni inženiring

Pogodbena vrednost: 5.610,00 EUR brez DDV

18. 10. 2018

SPONZORSTVO – 4. STROKOVNA KONFERENCA siBIM »DOBRODOŠLA, PRIHODNOST«

Pogodbeni partner: ZDRUŽENJE SIBIM

Pogodbena vrednost: 1.500,00 EUR brez DDV

06. 09. 2018

SPONZORSTVO – Konferenca korporativnega upravljanja

Pogodbeni partner: Združenje nadzornikov Slovenije

Pogodbena vrednost: 1.500,00 EUR brez DDV

17. 08. 2018

SPONZORSTVO - tretji srbski kongres o cestah

Pogodbeni partner: SRPSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE »VIA-VITA«

Pogodbena vrednost: 1.807,67 EUR brez DDV (212.400,00 RSD z DDV)

04. 07. 2018

SPONZORSTVO - 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti

Pogodbeni partner: Slovensko društvo za znanost v prometu

Pogodbena vrednost: 500,00 EUR brez DDV

04. 07. 2018

SPONZORSTVO - posvet o tretji razvojni osi "ali gre sedaj končno zares?"

Pogodbeni partner: DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije

Pogodbena vrednost: 1.000,00 EUR brez DDV

29. 06. 2018

SPONZORSTVO - BIM FORUM 2018

Pogodbeni partner: CGS Labs d.o.o.

Pogodbena vrednost: 1.500,00 EUR brez DDV

14. 06. 2018

SPONZORSTVO - IRMA - 25.slovenski kolokvij o betonih

Pogodbeni partner: IRMA d.o.o. Ljubljana

Pogodbena vrednost: 550,00 EUR brez DDV

14. 06. 2018

SPONZORSTVO - izdaja strokovne publikacije "Priročnik za beton"

Pogodbeni partner: ZBS, Združenje za beton Slovenije

Pogodbena vrednost: 300,00 EUR brez DDV

28. 05. 2018

SPONZORSTVO - Strokovni posvet "Sodobna prometna infrastruktura, priložnost za močan gospodarski razvoj Severovzhodne Slovenije."

Pogodbeni partner: Društvo za ceste Ljubljana

Pogodbena vrednost: 1.000,00 EUR brez DDV

17. 04. 2018

SPONZORSTVO - 52. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

Pogodbeni partner: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Pogodbena vrednost: 7.000,00 EUR brez DDV

17. 04. 2018

SPONZORSTVO 46. ZIMSKIH ŠPORTNIH IGER CESTARJEV

Pogodbeni partner: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

Pogodbena vrednost: 2.639,34 EUR brez DDV

30. 01. 2018