17. 04. 2018 Sponzorstva

Vrsta posla: SPONZORSTVO - Strokovni posvet "Sodobna prometna infrastruktura, priložnost za močan gospodarski razvoj Severovzhodne Slovenije."
Datum sklenitve: 17. 04. 2018
Pogodbeni partner: Društvo za ceste Ljubljana
Masarykova cesta 14,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.000,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: enkratno izplačilo
Trajanje pogodbe: 4. 4. 2018


Nazaj