29. 06. 2018 Sponzorstva

Vrsta posla: SPONZORSTVO - posvet o tretji razvojni osi "ali gre sedaj končno zares?"
Datum sklenitve: 29. 06. 2018
Pogodbeni partner: DCM društvo za ceste severovzhodne Slovenije
Smetanova ulica 17,2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 1.000,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil: Enkratno izplačilo
Trajanje pogodbe: po izvedbi dogodka (20. 4. 2018) in nakazilu sredstev


Nazaj