Super kontrola izvedenih del na X. koridorju

Cestna infrastruktura Super kontrola izvedenih del na X. koridorju

V okviru super kontrole izvedenih del na X. koridorju se preko naključnih nadzorov preverja, ali se dela izvajajo v skladu s tehničnimi specifikacijami in standardi, določenimi v gradbenih pogodbah.

Preveritev temelji na vizualnih pregledih izvedenih del, na laboratorijski analizi odvzetih vzorcev asfalta in betona ter na osnovi pregleda dokumentacije, ki dokazuje kakovost izvedbe. Super kontrola se izvaja na 4 področjih del: asfalterska in betonerska dela, ležišča in dilatacije ter gradnja predorov.

Super kontrola se izvaja pri izvedbi asfalterskih in betonerskih del, vgradnji ležišč in dilatacij ter gradnji predorov.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Koridori Srbije, d. o. o
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Obvoznica Krško

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško

3. razvojna os Jug

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Tip projekta: Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije, d. o. o.