Strategija razvoja prometne infrastrukture

Promet Strategija razvoja prometne infrastrukture

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji prvič celovito obravnava vsa področja prometnega sistema: ceste, železnice, pomorstvo letalstvo in trajnostno mobilnost.

Priprava dokumenta je obsegala prepoznavanje ključnih problemov in potreb, celovito analizo prometnega sistema ter določitev ukrepov za njegov razvoj. Poleg tega bo strategija služila za izpolnitev pogojev za črpanje sredstev Evropske unije v tekoči finančni perspektivi 2014–2020. Strategijo je leta 2015 sprejela Vlada RS, leta 2016 pa Državni zbor v obliki Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030. Resolucija določa podrobnejše aktivnosti, način izvajanja, potrebna finančna sredstva, roke in nosilce za izvedbo infrastrukturnih ukrepov.

Sprejetje resolucije je korak k učinkovitejšemu sistemu načrtovanja in izvajanja nove oz. gospodarjenja z obstoječo prometno infrastrukturo.

Tip projekta:Strateški dokument
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Strategija razvoja prometne infrastrukture

Tip projekta: Strateški dokument
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Nacionalni center za upravljanje prometa

Tip projekta: Vzpostavitev sistema
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo