Cestna infrastruktura Sistem za gospodarjenje z elektro-strojno opremo v predorih

DRI v sklopu projekta razvija sistem za gospodarjenje z elektro-strojno opremo v predorih TMS-ESO-DARS, ki bo na podlagi podatkov o starosti, stanju in razpoložljivosti rezervnih delov elektro-strojne opreme omogočala optimalno pripravo načrta obnov in simulacije bodočega stanja opreme glede na razpoložljiva/predvidena sredstva za njihovo vzdrževanje.

Elektro-strojno opremo v predorih med drugim sestavljajo prezračevalne, merilne in radijske naprave, razsvetljava, sistem za klic v sili, naprave za javljanje požara …

Tip projekta:Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Tip projekta: Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije d.o.o.

Obvoznica Škofja Loka

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Obnova vozišč državnih cest

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo