Cestna infrastruktura Sistem za gospodarjenje s premostitvenimi objekti

DRI v sklopu dveh projektov razvija sistema za gospodarjenje s premostitvenimi objekti BMS-DRSI, ki  bosta na podlagi podatkov o premostitvenih objektih, prometnih obremenitvah, modelov propadanja objektov in cen obnovitvenih ukrepov omogočala optimalnejšo pripravo načrta obnov in simulacije bodočega in preteklega stanja omrežja glede na razpoložljiva/predvidena sredstva za njihovo vzdrževanje.

Tip projekta:Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

3. razvojna os Jug

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.

Obvoznica Krško

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško

Sistem gospodarjenja z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.