Cestna infrastruktura Sistem za gospodarjenje s premostitvenimi objekti

DRI v sklopu dveh projektov razvija sistema za gospodarjenje s premostitvenimi objekti BMS-DRSI, ki  bosta na podlagi podatkov o premostitvenih objektih, prometnih obremenitvah, modelov propadanja objektov in cen obnovitvenih ukrepov omogočala optimalnejšo pripravo načrta obnov in simulacije bodočega in preteklega stanja omrežja glede na razpoložljiva/predvidena sredstva za njihovo vzdrževanje.

 

 

Tip projekta:Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

3. razvojna os Jug

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Sistem za gospodarjenje z elektro-strojno opremo v predorih

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d

Obnova vozišč državnih cest

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo