Cestna infrastruktura Avtocestni odsek Draženci–MMP Gruškovje

Gradnja 13-kilometrskega avtocestnega odseka med Draženci pri Ptuju in mednarodnim mejnim prehodom z Republiko Hrvaško je trenutno največji cestni projekt, pri katerem družba izvaja svetovalne in inženirske storitve

Tako z gradbenega kot tudi z organizacijskega vidika gre za zahteven projekt, saj se istočasno gradita avtocesta in regionalna cesta, ki bo nadomestila obstoječo glavno cesto, po trasi katere se gradi avtocesta. Dokončanje tega avtocestnega odseka, predvideno v letu 2018, bo velika pridobitev predvsem za lokalno prebivalstvo, ki je predvsem v času turistične sezone priča velikim prometnih obremenitvam. Gre namreč za zadnjih manjkajočih 13 kilometrov avtoceste na 2.300 kilometrov dolgem odseku Hamburg–Solun.

Eden od številnih objektov na 13-kilometrski trasi je tudi 105 metrov dolg predor Log.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Sistem za gospodarjenje z elektro-strojno opremo v predorih

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d

Obvoznica Škofja Loka

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Sistem gospodarjenja z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.