Cestna infrastruktura Severna razbremenilna cesta Bleda

Severna razbremenilna cesta, katere gradnja se je pričela leta 2017, bo nadomestila obstoječo regionalno cesto, ki poteka skozi naselje in močno obremenjuje stanovanjsko in turistično območje Bleda. V okviru gradnje razbremenilne ceste, ki bo dolga dober poltretji kilometer, bosta rekonstruirani tudi Ljubljanska in Rečiška cesta.

Na območju novozgrajene razbremenilne ceste bodo urejena štiri križišča ter več priključkov. Zgrajeni bodo štirje mostovi; dva na novozgrajenem odseku, dva pa na občinskih cestah. V okviru investicije bodo izvedene tudi sonaravne vodnogospodarske ureditve na vodotokih, protihrupne ograje ter krajinska ureditev.

Razbremenilna cesta bo velika pridobitev predvsem za prebivalce ožjega in širšega območja Bleda, turiste, turistične ponudnike in gospodarstvo.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Sistem gospodarjenja z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Severna razbremenilna cesta Bleda

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Obvoznica Škofja Loka

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo