Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

Cestna infrastruktura Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

DRI v sklopu projekta razvoja sistema za gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI razvija ekspertni sistem, ki bo na podlagi podatkov o stanju vozišč, prometnih obremenitev, modelov propadanja vozišč in cen obnovitvenih ukrepov omogočal optimalno pripravo načrta obnov in simulacije bodočega stanja omrežja glede na razpoložljiva/predvidena sredstva za njihovo vzdrževanje.

Sistem gospodarjenja z vozišči bo omogočal optimalnejšo pripravo načrtov obnov 6000 kilometrov dolgega državnega cestnega omrežja. Prometno najmanj obremenjene so predvsem regionalne ceste tretjega reda in t.i. turistične ceste, na katerih v povprečju beležimo od pet do nekaj sto avtomobilov na dan.

Vpliv težkega tovornega vozila na cesto je kar 40.000-krat večji kot pri osebnem vozilu. To pomeni, da eno težko tovorno vozilo na cesti povzroči škodo, ki bi jo sicer 40.000 osebnih avtomobilov.

Tip projekta:Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Severna razbremenilna cesta Bleda

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Obnova vozišč državnih cest

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo