Nacionalni center za upravljanje prometa

Promet Nacionalni center za upravljanje prometa

Z Nacionalnim centrom za upravljanje prometa (NCUP) bo zagotovljeno celovito upravljanje prometa na trajnostni način (mobilnost in dostopnost, prometna varnost, učinkovita raba energije) z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. NCUP bo prevzel odgovornost za strateško upravljanje prometa na ravni države, ki bo omogočil koordinacijo ne samo med upravljalci, temveč tudi med vsemi subjekti prometne infrastrukture.

Z izvedbo projekta bodo doseženi cilji evropskih smernic ter zahteve iz Direktive 2010/40/ES o okviru za izvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza in nacionalne zakonodaje ter drugih strateških  dokumentov.

NCUP bo omogočal usklajeno delovanje celotnega sistema upravljanja prometa v Republiki Sloveniji.

Tip projekta:Vzpostavitev sistema
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Nacionalni center za upravljanje prometa

Tip projekta: Vzpostavitev sistema
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Strategija razvoja prometne infrastrukture

Tip projekta: Strateški dokument
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo