Cestna infrastruktura Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Harmonizacija tehničnih smernic za ceste v Republiki Srbiji s standardi EU.

Projekt je zajemal pregled in seznanitev z vsebino obstoječih zakonov, pravilnikov, smernic, navodil, standardov in druge veljavne tehnične dokumentacije v Republiki Srbiji ter njihovo oceno v primerjavi z veljavno regulativo EU in drugo tujo tehnično regulativo. Dokumentacija obsega okoli 3.200 strani, izdelana je bila v srbskem in angleškem jeziku. V sklopu projekta so bile organizirane delavnice, na katerih je bila predstavljena dokumentacija, potekala so tudi usklajevanje s predstavniki naročnika in drugimi zainteresiranimi udeleženci.

Tip projekta:Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije d.o.o.
Status:Realizirano

Sorodni projekti

3. razvojna os Jug

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.

Obvoznica Sarajevo - Lot 1

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Javno preduzeće Ceste, Federacije BiH, d.o.o.

Sistem za gospodarjenje s premostitvenimi objekti

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo