Cestna infrastruktura Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Harmonizacija tehničnih smernic za ceste v Republiki Srbiji s standardi EU.

Projekt je zajemal pregled in seznanitev z vsebino obstoječih zakonov, pravilnikov, smernic, navodil, standardov in druge veljavne tehnične dokumentacije v Republiki Srbiji ter njihovo oceno v primerjavi z veljavno regulativo EU in drugo tujo tehnično regulativo. Dokumentacija obsega okoli 3.200 strani, izdelana je bila v srbskem in angleškem jeziku. V sklopu projekta so bile organizirane delavnice, na katerih je bila predstavljena dokumentacija, potekala so tudi usklajevanje s predstavniki naročnika in drugimi zainteresiranimi udeleženci.

Tip projekta:Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije, d. o. o.
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Most čez Savo v Beogradu

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mesto Beograd in Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Harmonizacija tehničnih smernic Republika Srbija

Tip projekta: Tehnična dokumentacija
Naročnik: Javno preduzeće Putevi Srbije, d. o. o.

Severna razbremenilna cesta Bleda

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo