3. razvojna os Jug

Cestna infrastruktura 3. razvojna os Jug

Projekt 3. razvojna os - jug obsega izvedbo nove cestne povezave od priključka na avtocesto Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Skupna dolžina načrtovane hitre ceste znaša 17,9 km, na njej bodo trije mostovi, štirje viadukti, dva pokrita vkopa, 2.341 metrov dolg predor pod Gorjanci, deset nadvozov, 9 podvozov ter dve počivališči. Celoten odsek je razdeljen v dve fazi. Prva obsega odsek od priključka na AC do industrijskega kompleksa Revoz, druga pa nadaljevanje do Malin, kjer se nova cestna povezava naveže na obstoječo cestno infrastrukturo. Pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo je predvidena konec leta 2018, zaključek celotnega projekta pa konec leta 2021.

Poleg številnih objektov bo na hitri cesti zgrajen tudi dobra dva kilometra dolg predor skozi Gorjance, najbolj znano in obiskano dolenjsko pogorje.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Super kontrola izvedenih del na X. koridorju

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Koridori Srbije, d. o. o

Most čez Savo v Beogradu

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mesto Beograd in Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Obvoznica Krško

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in občina Krško