09. 05. 2023

Izšla je brošura DRI 2023 v slovenskem in angleškem jeziku, v kateri so predstavljeni projekti, na katerih je DRI sodeloval ali še sodeluje z naročniki doma in na trgih Jugovzhodne Evrope. Natančneje, izbrali smo 45 zaključenih in 31 aktualnih projektov s področja cestne, železniške, komunalne in vodne infrastrukture ter stavb, ki dajejo celovit vpogled v dve desetletji našega dela in strokovnega znanja, zaobsežejo širino izkušenj in odražajo zaupanje naročnikov, tako javnih kot zasebnih.

Vsebina brošure je razdeljena na dva dela. V prvem delu je kratka predstavitev družbe DRI in področij, na katerih delujemo, naše poslanstvo, vizija in vrednote, obseg svetovalnih in inženirskih storitev, ki jih opravljamo na trgu ali kot t. i. notranji izvajalec države po in house pogodbenem modelu. Sledi predstavitev organiziranosti in zaposlenih, ki z znanjem, veščinami, ustvarjalnostjo in izkušnjami soustvarjamo konkurenčno prednost in predstavljamo razvojni potencial družbe, nato sodelovanje na tujih trgih ter družbena odgovornost in trajnostni razvoj.

V drugem delu, ki je obsežnejši in vizualno zanimivejši, pa je predstavljeno 45 zaključenih in 31 še aktualnih projektov, vsak posebej s fotografijo in kratkim opisom, imenom naročnika in posebnostjo, ki je značilna ali lastna projektu. Slovensko in angleško brošuro si lahko ogledate na naši spletni strani.

Nazaj