Sistem gospodarjenja z vozišči

Cestna infrastruktura Sistem gospodarjenja z vozišči

DRI v sklopu projekta  sistema za gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI upravlja in posodablja ekspertni sistem, ki na podlagi podatkov o stanju vozišč, prometnih obremenitev, modelov propadanja vozišč in cen obnovitvenih ukrepov omogoča optimalnejšo pripravo načrta obnov in simulacije bodočega in preteklega stanja omrežja glede na razpoložljiva/predvidena sredstva za njihovo vzdrževanje.

 

 

Najbolj obremenjene odseke ljubljanske obvoznice v povprečju dnevno prevozi preko 70.000 vozil, v jutranjih in popoldanskih konicah pa njihovo število že presega njeno kapaciteto, ki znaša ca. 4.000 vozil na uro.

Tip projekta:Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Sistem za gospodarjenje z elektro-strojno opremo v predorih

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d

Sistem za gospodarjenje s premostitvenimi objekti

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Razvoj sistema za gospodarjenje z vozišči

Tip projekta: Gospodarjenje z vozišči
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo