Most čez Savo v Beogradu

Cestna infrastruktura Most čez Savo v Beogradu

Konstrukcija mostu je zasnovana kot sovprežen most s poševnimi zategami in enim, 207 metrov visokim, okroglim pilonom. Most je dolg 969 metrov, največji razpon znaša 375 m, ima šest prometnih pasov in dve progi za tirni promet, posebna pozornost pa je bila namenjena tudi pešcem.

K uresničitvi projekta je DRI upravljanje investicij, kot član konzorcija, v katerem sta sodelovala še Ponting in Centar za puteve Vojvodine, izvedel študijo upravičenosti izgradnje 1. faze prvega odseka notranjega magistralnega ringa, presojo vplivov na okolje ter strategijo razpisovanja del naslednjih faz projektiranja in izgradnje 1. faze.

Skoraj kilometer dolg most ima osem prometnih pasov; 6 za cestni in dva za tirni promet.

Tip projekta:Novogradnja
Naročnik: Mesto Beograd in Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Status:Realizirano

Sorodni projekti

Obnova vozišč državnih cest

Tip projekta: Obnova
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Super kontrola izvedenih del na X. koridorju

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Koridori Srbije, d. o. o

Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest

Tip projekta: Sanacija
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo