Energetska učinkovitost javnih stavb

Stavbe Energetska učinkovitost javnih stavb

DRI bo v okviru projekta energetske učinkovitosti javnih stav izvajal svetovalno-inženirske storitve v treh sklopih:

  • Strokovna analiza na področju kontrole kakovosti energetskih izkaznic stavb - pripravo sistemskih podlag za strokovni nadzor nad kakovostjo energetskih izkaznic in izvedbo kontrole kakovosti.
  • Strokovna podpora pri uvajanju Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur.l.RS št. 52/16), ki vključuje izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in poročanje o rabi energije.
  • Priprava posodobljenih strokovnih podlag za določitev stroškovno učinkovitih minimalnih zahtev za stavbe in elemente stavb.

Omenjene naloge izhajajo iz Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb ter iz Energetskega zakona (EZ-1), ki pristojnemu ministrstvu med drugim predpisuje tudi strokovni nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami, vzpostavitev sistema upravljanja z energijo v javnih stavbah ter uvajanje skoraj ničenergijskih stavb.

V Sloveniji je več kot tisoč različnih deležnikov in stavb, na katere se nanaša Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Tip projekta:Sistemske in strokovne podlage
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Status:Aktualno

Sorodni projekti

Vila Zlatorog Bled

Tip projekta: Prenova
Naročnik: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Garažna hiša pod kongresnim trgom v Ljubljani

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana

Tip projekta: Novogradnja
Naročnik: Snaga, d. o. o.