21. 12. 2021

V skupini DRI (DRI upravljanje investicij, d. o. o. in Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.) je bila po sklepih poslovodstev obeh družb 20. decembra 2021 zaposlenim izplačana nagrada na podlagi uspešnosti poslovanja v letu 2021 v višini 1.800,00 EUR bruto.

Nagrada je bila zaposlenim izplačana sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

Nazaj