06. 06. 2024

Višino regresa za letni dopust, na podlagi 16. člena Pravilnika o plačah in denarnih prejemkih družbe Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o., s sklepom določi direktor družbe. Regres za letni dopust za leto 2024, po odločitvi direktorja, znaša 2.150,00 EUR.

Na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. Višino regresa za letni dopust, na podlagi 16. člena Pravilnika o plačah in denarnih prejemkih družbe Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o., s sklepom določi direktor družbe. Regres za letni dopust za leto 2024, po odločitvi direktorja, znaša 2.150,00 EUR. Višina izplačila regresa za letni dopust je določena v skladu s Poslovno finančnim načrtom družbe za leto 2024, predvidenim zneskom izplačila in upoštevaje razmere, v višini 92,76 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji ter upoštevaje, da znesek ne presega zneska, določenega v tretji alineji tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zneska določenega v trinajsti točki 44. člena Zakona o dohodnini, to je, da višina regresa ne presega 100 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Skupna višina regresa za letni dopust za leto 2024, izplačanega zaposlenim v Gradbenem inštitutu ZRMK d. o. o., na dan izplačila 31. 5. 2014 znaša 96.320,00 EUR.

Nazaj