22. 04. 2024

Na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Višino regresa za letni dopust na podlagi 20. člena Pravilnika o plačah in denarnih prejemkih družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., s sklepom določi poslovodstvo družbe. Regres za letni dopust za leto 2024 po odločitvi poslovodstva znaša 2.150,00 EUR.

Višina izplačila regresa za letni dopust je določena v skladu z v Letnem načrtu družbe za leto 2024 predvidenim zneskom izplačila in upoštevaje razmere, v višini 92,76 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji ter upoštevaje, da znesek ne presega zneska, določenega v tretji alineji tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zneska določenega v trinajsti točki 44. člena Zakona o dohodnini; to je, da višina regresa ne presega 100 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Skupna višina regresa za letni dopust za leto 2024, izplačanega zaposlenim v DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., znaša na dan izplačila 1.051.134,99 EUR.

Nazaj