21. 12. 2020

V skupini DRI (DRI upravljanje investicij d. o. o. in Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o.) se po sklepih poslovodstev obeh družb, dne 21. 12. 2020 (DRI d. o. o.) oziroma 23. 12. 2020 (Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o.), zaposlenim izplača nagrada na podlagi uspešnosti poslovanja v letu 2020 v višini 1.275,00 EUR bruto. Nagrada se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

 

Nazaj