20. 12. 2019

V skupini DRI (DRI upravljanje investicij d.o.o. in Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.) se po sklepih poslovodstev obeh družb, na podlagi uspešnosti poslovanja, dne 19. 12. 2019, zaposlenim izplača božičnica za leto 2019 v višini 1.220,00 EUR bruto.

Božičnica se zaposlenim izplača sorazmerno glede na trajanje zaposlitve v družbi in upoštevaje kriterije prisotnosti na delu.

Nazaj