28. 11. 2011

DRI upravljanje investicij, d.o.o. je uspešno zaključil nadzor in svetovanje pri projektiranju in izgradnji petih objektov, ki bodo vplivali na večjo učinkovitost kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanaliza­cijskega sistema v Ljubljani« sta bila zgrajena dva kanalizacijska zbiralnika (po Sneberski cesti dolžine 2.100 metrov ter po Pugljevi in Puterlejevi ulici na Kodeljevem dolžine 1.100 metrov) ter trije zadrževalni bazeni (ob Stolpniški ulici s kapaciteto 15.000 kubičnih metrov pred Centralno čistilno napravo Ljubljana s kapaciteto 9.500 kubičnih metrov in na Kajuhovi ulici s kapaciteto 6.000 kubičnih metrov).

Investicija je bila sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada EU, razlika sredstev pa zagotovljena iz proračuna Mestne občine Ljubljana in iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Nazaj