18. 05. 2012

DRI upravljanje investicij je s predajo dokumentacije naročniku, podjetju Putevi Srbije, uspešno zaključil strokovno zelo obsežen in zahteven projekt uskladitve obstoječih srbskih tehničnih smernic za ceste z evropskimi standardi.

Končni rezultat je sklop dokumentov in standardov s področja načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in izvajanja nadzora gradnje cestne infrastrukture v Srbiji.

Izdelana tehnična dokumentacija bo tamkajšnjim upravljavcem cestne infrastrukture omogočila izvedbo aktivnosti na skoraj 16.000 kilometrov dolgem cestnem omrežju, ki bodo skladne z modernimi gradbenimi tehnologijami in trendi tržne ekonomije.

Naša družba je podobno naročilo pred leti izvedla za Direkcijo cesta Federacije Bosne in Hercegovine in javno podjetje Putevi Republike Srpske. Osnovni namen naloge je bil podati osnove za pregleden sistem klasifikacije cest v Bosni in Hercegovini, na podlagi katerih upravljavci oz. investitorji načrtujejo nadaljnje aktivnosti na državnem cestnem omrežju.

Nazaj